Gratis verzending voor bestellingen vanaf 120 euro bestelwaarde
Voertuigselectie op KBA-nummer
NL
  Of
  Of selecteer voertuig volgens criteria:

  kfzteile24 GmbH Retourrecht

  Download (PDF)

  Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

  Wanneer de klant een consument is, heeft hij recht om gebruik te maken van het volgende herroepingsrecht. Een klant is consument wanneer de betreffende rechtshandeling (bijvoorbeeld bestelling van een product/producten uit het winkelmandje) wordt verricht met een doel, dat in overwegende mate niet kan worden toegerekend aan zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteiten (vgl. § 13 BGB).

  Let op: verschillende voorwaarden gelden voor producten die als pakket kunnen worden verzonden (zie onder I.) en voor producten die niet als pakket kunnen worden verzonden (zie onder II.) Een modelformulier voor herroeping vindt u onder III.

   

  I. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor producten die als pakket kunnen worden verzonden:

  De onderstaande informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht geldt voor producten die als pakket kunnen worden verzonden.

   

  Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

  kfzteile24 GmbH

  Retouren/BT03

  Gewerbestraße 12

  14554 Seddiner See

  Duitsland

  E-mail: info@carpardoo.nl

  Fax: +49 (0) 30 40 50 40 00 89 

  Telefoon: +31 800 2224447

  via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. bij brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   

  Gevolgen van de herroeping

  Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen te restitueren die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen u wegens deze restitutie kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met restitutie tot wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip zich als eerste voordoet.

  U dient de producten onverwijld, doch in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.

  U dient een eventuele waardevermindering van de producten te vergoeden, echter alleen wanneer deze waardevermindering het gevolg is van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

   

  II. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor producten die niet als pakket kunnen worden verzonden:

  De onderstaande informatie betreft de uitoefening van het herroepingsrecht voor producten die niet als pakket kunnen worden verzonden, d.w.z. voor startaccu's, service-accu's, reserve-accu's, bufferaccu's, dakkoffers, complete wielen aluminium, complete wielen staal, spatborden, motorkappen, producten die per vat worden verkocht, geluiddempers, staal- en aluminiumvelgen en bumpers:

   

  Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht
  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

  kfzteile24 GmbH

  Retouren/BT03

  Gewerbestraße 12

  14554 Seddiner See

  Duitsland

  E-mail: info@carpardoo.nl

  Fax: +49 (0) 30 40 50 40 00 89

  Telefoon: +31 800 2224447

  via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. bij brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   

  Gevolgen van de herroeping

  Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen te restitueren. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval zullen u wegens deze restitutie kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met restitutie tot wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip zich als eerste voordoet.

  U dient de producten onverwijld, doch in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. De kosten worden geschat op maximaal

  • EUR 10,00 voor startaccu's, service-accu's, reserve-accu's en bufferaccu's,
  • EUR 25,00 voor dakkoffers,
  • EUR 7,50 per stuk voor complete wielen aluminium of staal,
  • EUR 6,00 voor spatborden,
  • EUR 20,00 voor motorkappen,
  • EUR 60,00 voor producten die per vat worden verkocht,
  • EUR 6,00 voor geluiddempers,
  • EUR 7,50 per stuk voor staal- en aluminiumvelgen, en
  • EUR 10,00 voor bumpers.

  U dient een eventuele waardevermindering van de producten te vergoeden, echter alleen wanneer deze waardevermindering het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.


                                                                                                                                           

   

  III. Modelformulier voor herroeping

  (Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te zenden.)

  kfzteile24 GmbH

  Retouren/BT03

  Gewerbestraße 12

  14554 Seddiner See

  Duitsland

  E-mail: info@carpardoo.nl

  Fax: +49 (0) 30 40 50 40 00 89 
   

  Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten (*)/het verlenen van de volgende service (*)

   

  Besteld op (*)/ontvangen op (*):

   

  Naam consument(en)

   

  Adres consument(en)

   

  Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

  Datum

   

  * Doorhalen wat niet van toepassing is